Foto-Sfera.pl
realizacja zamówień: 513-149-295
sprawy techniczne: 513-149-295

StartO nasCennikPromocjeOpinie klientówRegulaminPomocKontakt

menu
Regulamin

R E G U L A M I N
obowiązuje od  30.03.2013
zdjęcia przez internet
Choć to nudne, to przed złożeniem zamówienia na wywołanie zdjęć w foto-sfera.pl przeczytaj uważnie postanowienia regulaminu.

Składając zamówienie w naszym serwisie - jednocześnie akceptujesz warunki poniższego regulaminu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis foto-sfera.pl jest własnością AS PUH Zakład Usług Fotograficznych,
54-153 Wrocław, ul.Dziadoszańska 50, NIP 894 133 64 98
2. Oferta zamieszczona na stronie serwisu foto-sfera.pl kierowana jest do klientów indywidualnych, jak i do firm, w dalszej części zwanych ogólnie Klientem.
3. Klient składając zamówienie na wywołanie zdjęć lub fotogadżety w serwisie foto-sfera.pl jednocześnie akceptuje warunki regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego przez Niego zamówienia.
4. ceny za usługi są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN i są prezentowane w zakładce CENNIK na stronie serwisu foto-sfera.pl
Wartość usługi liczona jest według cen w momencie złożenia zamówienia.
5. Za wykonanie usługi Klient dokonuje zapłaty online lub przelewem na konto bankowe foto-sfera.pl
Realizacja usługi następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na nasze konto.
W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest dokonać jej w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym razie uznamy, że Klient zrezygnował z zamówienia i zostanie ono anulowane.
6. Potwierdzeniem sprzedaży usługi jest paragon, lub faktura VAT (opcja) dołączona do wykonanego zamówienia.
7. Płatności online obsługuje firma DOTPAY

§ 2
ZAMÓWIENIA

1. Klient składa w serwisie foto-sfera.pl zamówienie na wywołanie zdjęć lub fotogadżety z plików cyfrowych zapisanych w formacie .jpg
Klient może także zlecić wywołanie filmu wraz z odbitkami.
Zamówienia można składać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoczesnym oświadczeniem posiadania przez Niego praw autorskich do przesyłanych zdjęć. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w zakresie realizowanego zamówienia, całkowitą i pełną odpowiedzialność ponosi Klient i żadne roszczenia osób trzecich nie mogą być przedmiotem dochodzenia w stosunku do foto-sfera.pl Klient natomiast zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów czynności prawnych, poniesionych przez foto-sfera.pl w związku z dochodzeniem roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w zakresie zrealizowanego przez foto-sfera.pl zamówienia. Serwis foto-sfera.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w zamówieniu treść.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

1. Większość aparatów cyfrowych zapisuje zdjęcia ze stosunkiem boków 3:4 , natomiast odbitki zdjęć wykonujemy ze stosunkiem boków 2:3 . Klient podczas zamawiania zdjęć powinien wybrać format zdjęć 10x13, lub inny ale z opcją CAŁY KADR,  (z białymi paskami po bokach) w celu zachowania całego obrazu na odbitce. W przeciwnym wypadku zostanie wykonana odbitka z AUTOMATYCZNYM KADROWANIEM  , czyli zostanie odcięta część obrazu u góry i u dołu zdjęcia aby cały arkusz odbitki był wypełniony obrazem. Ewentualnie, przed zamówieniem, Klient może we własnym zakresie przekadrować zdjęcie do oczekiwanego formatu odbitek (patrz POMOC - Kadrowanie zdjęć )
2. Rozmiar odbitek uzyskiwanych w serwisie foto-sfera.pl różni się rozmiarem od powszechnie przyjętych nazw formatów. Różnice te wynikają z szerokości papieru oferowanych przez producenta.
Poniżej podane są faktyczne rozmiary odbitek ( w cm ) w stosunku do używanych
w fotografii nazw

nazwa formatu - faktyczny rozmiar
9 x 13 - 8,9 x 12,7 cm
10 x 13 - 9,5 x 12,7 cm
10 x 15 - 10,2 x 15,2 cm
13 x 18 - 12,7 x 17,8 cm
15 x 21 - 15,2 x 21,6 cm
20 x25 - 20,3 x 25,0 cm
20 x 30 - 20,3 x 30,5 cm

3. Pliki powinny posiadać odpowiednią " wagę " dla poszczególnych formatów odbitek, aby jakość tych odbitek była zadowalająca. Dla przykładu można przyjąć, że dla formatu odbitki 10x15 waga pliku nie powinna być mniejsza niż 200 KB .

§ 4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. foto-sfera.pl dokłada wszelkich starań, wykorzystując nowoczesne zaplecze techniczne oraz wiedzę doświadczonej załogi podczas realizacji zamówienia, by usługa była wykonana na najwyższym poziomie i w możliwie najkrótszym terminie.
Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz.10-18 oraz w sobotę w godz.10-13) niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto foto-sfera.pl , a wykonane zdjęcia są wysyłane na wskazany adres w najbliższym terminie urzędowania Poczty Polskiej. Po otrzymaniu zamówienia przez serwis foto-sfera.pl Klient otrzymuje automatycznie wygenerowany email o przyjęciu zamówienia.
Po wykonaniu zamówienia na wywołanie zdjęć lub fotogadżety serwis foto-sfera.pl wysyła do Klienta email informujący o wykonaniu.
Serwis foto-sfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dotarcie przesyłki do klienta, a w szczególności za jej nie dotarcie z tytułu wadliwego podania przez Klienta danych adresowych, a także z powodów nie leżących po stronie serwisu foto-sfera.pl , np. z powodu złego funkcjonowania Poczty Polskiej.
2. Odbitki z plików cyfrowych mogą różnić się pod względem barwnym jak i gęstościowym od obrazu widzianego na monitorze Klienta. Różnica ta zależy od rodzaju monitora, producenta i ustawień monitora. Dlatego też Klient nie może wymagać od foto-sfera.pl identyczności jakości odbitki z obrazem oglądanym na Jego monitorze.
3. W przypadku zaznaczenia w zamówieniu opcji "bez korekty koloru i jasności" Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za jakość odbitki i nie może wnosić jakichkolwiek zastrzeżeń z tytułu niewłaściwej barwy i jasności otrzymanej odbitki.
4. Odbitki wykonane przez foto-sfera.pl mogą różnić się w stosunku do odbitek wykonanych w innych laboratoriach pod względem barwy jak i gęstości. Różnice te nie mogą być przedmiotem reklamacji.
5. Zawartość zamówienia jest przechowywana na serwerze serwisu foto-sfera.pl przez okres dwóch tygodni od momentu wysłania do Klienta, po czym jest bezpowrotnie usuwana z serwera..

§ 5
REKLAMACJE

1. W przypadku uzasadnionych reklamacji, serwis foto-sfera.pl podejmie działania zmierzające do usunięcia przyczyny reklamacji.
2. Serwis foto-sfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość odbitek wynikającą ze zbyt małej rozdzielczości i zbyt małej wielkości przysłanego pliku.
3. Serwis foto-sfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe podczas jej transportu do Klienta. Odpowiedzialność za stan przesyłki spoczywa na firmie dostarczającej, z której usług korzysta serwis foto-sfera.pl

§ 6
PRYWATNOŚĆ

1. Materiał otrzymany drogą elektroniczną od Klienta, jest chroniony przed dostępem osób trzecich i wykorzystywany jest jedynie w celu realizacji zamówienia na rzecz Klienta. Po wykonaniu zawartość zamówienia jest przechowywana na serwerze serwisu foto-sfera.pl przez okres dwóch tygodni od momentu wysłania do Klienta, po czym jest bezpowrotnie usuwana z serwera.
2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w zakresie prawidłowego zrealizowania zlecenia i nie są przekazywane osobom trzecim.

§ 7
PLIKI COOKIES

Czym są pliki "cookies"? 
Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to pliki tekstowe przechowujące aktywność użytkownika na danej stronie. Ich głównym celem jest ułatwianie użytkownikowi nawigacji po stronie oraz dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 
Sesyjne pliki cookie 
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. 

Pliki służące do analiz 
Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze strony. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych. 

Pliki cookie używane do targetowania 
Pliki cookie zapamiętujące informacje podane przez użytkownika służące do personalizacji korzystania ze strony czy umożliwiające proponowanie użytkownikowi promocji i innych informacji dostosowanych do jego/jej preferencji. 

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies:

  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, zajrzyj tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, zajrzyj tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, zajrzyj tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, zajrzyj tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, zajrzyj tutaj.
  • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.
§ 8
ZMIANY REGULAMINU

Serwis foto-sfera.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis foto-sfera.pl , jednak w czasie nie krótszym niż 7 dni od daty zaprezentowania tych zmian na stronie serwisu foto-sfera.pl
Zamówienia realizowane są zgodnie z zapisami regulaminu obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania zamówienia.

(c) 2009 foto-sfera.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone projekt i realizacja: morekart